Projekt realizuje:

Aktualności

19 września 2011 r. W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Monitorowanie swobody działalności gospodarczej. Najlepsze praktyki na szczeblu lokalnym i regionalnym" Udział w konferencji był bezpłatny. Szczegóły poniżej: Pobierz raport: Swoboda Działalności Gospodarczej w

więcej...

Raport Swoboda Działalności Gospodarczej w Polsce - Najlepsze Praktyki Wykonawcze

Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.efs.gov.pl

Rezultaty

dokument PDFRaport końcowy - Swoboda Działalności Gospodarczej w PolsceNajlepsze Praktyki Wykonawcze

dokument PDFRaport kwartalny luty - kwiecień 2011 Ocena swobody działalności gospodarczej w województwie podlaskim

dokument PDFRaport kwartalny luty - kwiecień 2011 Ocena swobody działalności gospodarczej w województwie pomorskim

dokument PDFRaport kwartalny luty - kwiecień 2011 Ocena swobody działalności gospodarczej w województwie śląskim

dokument PDFRaport kwartalny luty - kwiecień 2011 Ocena swobody działalności gospodarczej w województwie łódzkim

dokument PDFRaport kwartalny listopad 2010 – styczeń 2011 Ocena swobody działalności gospodarczej w województwie łódzkim

dokument WORDInformacja prasowa

dokument PDFRaport kwartalny listopad 2010 – styczeń 2011 Ocena swobody działalności gospodarczej w województwie podlaskim

dokument PDFRaport kwartalny listopad 2010 – styczeń 2011 Ocena swobody działalności gospodarczej w województwie pomorskim

dokument WORDInformacja prasowa

dokument PDFRaport kwartalny listopad 2010 – styczeń 2011 Ocena swobody działalności gospodarczej w województwie śląskim

dokument WORDInformacja prasowa

dokument PDFRaport kwartalny sierpień – październik 2010 Ocena swobody działalności gospodarczej w województwie pomorskim

dokument PDFRaport kwartalny sierpień – październik 2010 Ocena swobody działalności gospodarczej w województwie śląskim

dokument WORDInformacja prasowa

dokument PDFRaport kwartalny sierpień - październik 2010 Ocena swobody działalności gospodarczej w województwie podlaskim

dokument PDFRaport kwartalny sierpień - październik 2010 Ocena swobody działalności gospodarczej w województwie łódzkim

dokument WORDInformacja prasowa

dokument PDFRaport kwartalny maj – lipiec 2010 Ocena swobody działalności gospodarczej w województwie podlaskim

dokument WORDInformacja prasowa

dokument PDFRaport kwartalny maj – lipiec 2010 Ocena swobody działalności gospodarczej w województwie pomorskim

dokument WORDInformacja prasowa

dokument PDFRaport kwartalny maj – lipiec 2010 Ocena swobody działalności gospodarczej w województwie śląskim

dokument WORDInformacja prasowa

dokument PDFRaport kwartalny maj – lipiec 2010 Ocena swobody działalności gospodarczej w województwie łódzkim

dokument WORDInformacja prasowa

W ramach projektu zostanie opracowana publikacja zawierająca dwa raporty. Pierwszy z nich zatytułowany: „Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce. Zasady i wytyczne wdrożeniowe”, będzie zawierać m.in. katalog regulacji prawnych, wymagających monitorowania, podejmowanych przez władze różnych szczebli, jak również katalog decyzji. W opracowaniu wskazane zostaną także sposoby monitorowania wybranych obszarów.

Drugi raport.: „Swoboda działalności gospodarczej w Polsce. Najlepsze praktyki wykonawcze” będzie zawierał opisy najciekawszych przypadków skutecznego docierania do projektów uchwał i decyzji z zakresu SDG, wpływania na te decyzje i budowania koalicji na rzecz zmian w ramach miejscowej społeczności.

Publikacja zostanie wydana w formie książkowej, a jej wersję elektroniczną będzie można pobrać ze strony internetowej projektu – www.rmsg.pl oraz Instytutu - www.iped.pl

Zakończono prace nad raportem „Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce. Zasady i wytyczne wdrożeniowe”.

Wersja elektroniczna jest dostępna tutaj

Publikacje będą dystrybuowane bezpłatnie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki