Projekt realizuje:

Aktualności

19 września 2011 r. W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Monitorowanie swobody działalności gospodarczej. Najlepsze praktyki na szczeblu lokalnym i regionalnym" Udział w konferencji był bezpłatny. Szczegóły poniżej: Pobierz raport: Swoboda Działalności Gospodarczej w

więcej...

Raport Swoboda Działalności Gospodarczej w Polsce - Najlepsze Praktyki Wykonawcze

Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.efs.gov.pl

Kontakt

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel: (22) 630 98 01-04
fax: (22) 826 25 96
e-mail: iped@kig.pl, biuro@rmsg.pl, info@rmsg.pl

www.iped.pl
www.rmsg.pl

Organizacje współpracujące przy budowaniu społecznego nadzoru nad decyzjami władz samorządowych, dotyczącymi swobody działalności gospodarczej.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Marcin Wanat, e-mail:mwanat@rig.katowice.pl

Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie
Monika Stempniak, e-mail:biuro@rig.kutno.pl

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Michał Górski, e-mail:m.gorski@cigg.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
Mirosław Leśniewski, e-mail:miroslawlesniewski@op.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki