Projekt realizuje:

Aktualności

19 września 2011 r. W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Monitorowanie swobody działalności gospodarczej. Najlepsze praktyki na szczeblu lokalnym i regionalnym" Udział w konferencji był bezpłatny. Szczegóły poniżej: Pobierz raport: Swoboda Działalności Gospodarczej w

więcej...

Raport Swoboda Działalności Gospodarczej w Polsce - Najlepsze Praktyki Wykonawcze

Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.efs.gov.pl

Strona główna

Witamy Państwa na stronie projektu pt.

"Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce"

Projekt ma na celu wypracowanie i promowanie modelu społecznego nadzoru nad decyzjami władz samorządowych w obszarze zapewnienia swobody działalności gospodarczej (SDG) na szczeblu regionalnym. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, zajmujących się monitorowaniem swobody działalności gospodarczej.

więcej

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2010 roku, zakończenie przewidziane jest do 30 września 2011 roku.


Pobierz raport:

Raport: Regionalny monitoring swobody
działalności gospodarczej w Polsce.
Zasady i wytyczne wdrożeniowe.
dokument PDF

 

Raporty kwartalne luty-kwiecień 2011

Ocena swobody działalności
gospodarczej w Województwie Łódzkim
Raport kwartalny luty-kwiecień 2011
dokument PDF

 

Ocena swobody działalności
gospodarczej w Województwie Podlaskim
Raport kwartalny luty-kwiecień 2011
dokument PDF

 

Ocena swobody działalności
gospodarczej w Województwie Pomorskim
Raport kwartalny luty-kwiecień 2011
dokument PDF

 

Ocena swobody działalności
gospodarczej w Województwie Śląskim
Raport kwartalny luty-kwiecień 2011
dokument PDF

 

Raporty kwartalne listopad 2010-styczeń 2011

Ocena swobody działalności
gospodarczej w Województwie Łódzkim
Raport kwartalny listopad 2010-styczeń 2011
dokument PDF

 

Ocena swobody działalności
gospodarczej w Województwie Podlaskim
Raport kwartalny listopad 2010-styczeń 2011
dokument PDF

 

Ocena swobody działalności
gospodarczej w Województwie Pomorskim
Raport kwartalny listopad 2010-styczeń 2011
dokument PDF

 

Ocena swobody działalności
gospodarczej w Województwie Śląskim
Raport kwartalny listopad 2010-styczeń 2011
dokument PDF

 

Raporty kwartalne sierpień-październik 2010

Ocena swobody działalności
gospodarczej w Województwie Łódzkim
Raport kwartalny sierpień-październik 2010
dokument PDF

 

Ocena swobody działalności
gospodarczej w Województwie Podlaskim
Raport kwartalny sierpień-październik 2010
dokument PDF

 

Ocena swobody działalności
gospodarczej w Województwie Pomorskim
Raport kwartalny sierpień-październik 2010
dokument PDF

 

Ocena swobody działalności
gospodarczej w Województwie Śląskim
Raport kwartalny sierpień-październik 2010
dokument PDF

 

Raporty kwartalne maj-lipiec 2010

Ocena swobody działalności
gospodarczej w Województwie Łódzkim
Raport kwartalny maj-lipiec 2010
dokument PDF

 

Ocena swobody działalności
gospodarczej w Województwie Podlaskim
Raport kwartalny maj-lipiec 2010
dokument PDF

 

Ocena swobody działalności
gospodarczej w Województwie Pomorskim
Raport kwartalny maj-lipiec 2010
dokument PDF

 

Ocena swobody działalności
gospodarczej w Województwie Śląskim
Raport kwartalny maj-lipiec 2010
dokument PDF

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki