Projekt realizuje:

Aktualności

19 września 2011 r. W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Monitorowanie swobody działalności gospodarczej. Najlepsze praktyki na szczeblu lokalnym i regionalnym" Udział w konferencji był bezpłatny. Szczegóły poniżej: Pobierz raport: Swoboda Działalności Gospodarczej w

więcej...

Raport Swoboda Działalności Gospodarczej w Polsce - Najlepsze Praktyki Wykonawcze

Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.efs.gov.pl

Szkolenie pt.
„Monitoring swobody działalności gospodarczej
na szczeblu gminy, powiatu i województwa”
8-9 września 2011 r.
Pałac Łochów, ul. Marii Konopnickiej 1, 07-130 Łochów

Uwaga. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń z tym, że w pierwszej kolejności na szkolenie będą przyjmowani przedstawiciele organizacji pozarządowych spoza województw: łódzkiego, podlaskiego, pomorskiego i śląskiego.

Formularz zgłoszeniowy

Nazwa instytucji:

Adres:

Ulica: Numer:
Kod pocztowy: Miejscowość:
Telefon: Faks:
E-mail:

Zgłaszam następującą osobę do udziału w warsztatach:

Imię: Nazwisko:
Stanowisko: E-mail:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu (nocleg, pełne wyżywienie, materiały): bezpłatne

Organizator:
Fundacja
„Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel.: 22 630 98 01-03, 22 630 96 21; faks 22 434 60 49, e-mail: iped@kig.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki